Sandnesposten, Roy Skjæveland 18.12.2020

HEDER: Sandnes bystyre vedtok i slutten av 2017 at det skulle etableres en pris som påskjønnelse for arbeid med god integrering av innvandrere. Prisen ble utdelt for første gang i 2018 og gikk til Figgjo AS. I 2019 ble Sandnes kommunes integreringspris tildelt Sandnes Røde Kors.

En priskomité med ordfører som leder, to medlemmer fra bystyret, to medlemmer av Sandnes Innvandrerråd og næringssjefen har gått gjennom innkomne kandidater og ble enstemmig enige om å tildele årets pris til Språkverkstedet ved Sandnes Menighetssenter. Språkverkstedet var innstilt av både Områdeutvalg nord og Områdevalg sør.

Priskomiteen begrunner sitt valg slik: "Språkverkstedet er preget av at det er mange frivillige medarbeidere. Noen norske, men også mange flyktninger. De arbeider med norskopplæring og norsk språkutvikling for innvandrere, og driver i tillegg svømmeopplæring for jenter og kvinner. De yter leksehjelp til ca. 100 barn fra 13 skoler og til ca. 20 voksne kvinner. De driver et stort omfang av sosiale sammenkomster hvor norske frivillige og flyktninger fra opptil 20 land møtes og bare må snakke norsk!"

Ordfører Stanley Wirak oppsummerte det slik under prisutdelingen torsdag:

– Språkopplæring er en vesentlig forutsetning for god integrering. Det er fantastisk å se hvor mye samfunnsnyttig arbeid som utføres av frivillige organisasjoner – også i denne sammenhengen, år etter år. Gratulerer til Språkverkstedet, sa Wirak.