sv%C3%B8mming

Svømmeopplæring for kvinner og jenter

Svømmeundervisning for kvinner og jenter.
Hver tirsdag i skoleåret er det forskjellige grupper med svømmeundervisning for kvinner og jenter på Øygard skole. Ta kontakt med Elmira Javadi, 919 19 597 elmira@sprakverksted.no hvis du vil være med.