Om oss

Vi skaper spennende aktiviteter som gir livsglede, mestring, vennskap og muligheten til å lære norsk og forstå norsk kultur.

 

PXL_20230306_182551750

Våre mål

Vi jobber for at flyktninger og innvandrere skal bli integrert og inkludert i det norske samfunnet.

Dette kjennetegnes gjerne av:
  • Gode norskkunnskaper
  • Jobb som samsvarer med kvalifikasjoner
  • Opplevelse av tilhørighet
  • Kjennskap til og respekt for norske verdier og kultur
  • Norske venner og bekjente
  • Aktiv deltakelse i sivilsamfunnet
  • Inkludering forutsetter en vilje og evne til å bli inkludert og et samfunn som er åpent for at innvandrere skal bli fullverdige medlemmer av fellesskapet.
     
Vårt arbeid innebærer derfor tiltak som bidrar til mestring, livsglede, vennskap og kompetanse. Samtidig jobber vi sammen med det offentlige, næringslivet og sivilsamfunnet (bl.a. foreninger og lag) med å legge til rette for at innvandrere blir respektert for sin egenart og verdier og inkludert i alle sammenhenger.
logo-v3
ha%CC%8Andarbeid%20magnoliablomster

Ukentlige aktiviteter

Vi jobber mot å skape ulike spennende aktiviteter, slik at alle kan oppleve livsglede, mestring, vennskap og lære norsk på en arena hvor de har interesse og engasjement.

Hver uke deltar mer enn 100 flyktninger og innvandrere og 20 - 25 norske frivillige på en eller flere aktiviteter med 3 deltidsansatte innvandrere som aktivitetsledere.

turgruppe%204x3

Takk

Språkverkstedet finansieres av tilskudd fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) og forskjellige veldedige stiftelser og organisasjoner.

I 2020 mottok vi Sandnes kommunes integreringspris.

 

integreringsprisbilde%20664pxsubtitle
%C3%85dne%20Berge%20sq

Ådne Berge

styreleder

bergeadne@gmail.com
930 49 827
kristoffer%20hodne%20haugen

Kristoffer Hodne Haugen

styremedlem og daglig leder

dagligleder@sprakverksted.no
922 58 786
Ahmad%20Hussein%20Hamash%20sq

Ahmad Hamash

styremedlem

ahmad.hmsh123@gmail.com
912 84 841
Ruth%20Marie%20Keyes%20sq

Ruth Marie Keyes

styremedlem

ruth.marie.keyes@kianorge.no
458 70 320
Sipan%20Sendi%20sq

Sipan Sendi

styremedlem

sipan.wan@gmail.com
993 54 828
Alshiekh1060

Alshiekh Shiekh Mohamed

Aktivitetsleder

alshiekh@sprakverksted.no
46 72 32 03
Elling1060

Elling Håmsø

prosjektleder

elling@sprakverksted.no
901 22 418
Elmira1060

Elmira Javadi

Aktivitetsleder

elmira@sprakverksted.no
91 91 95 97
Galina%20Lorentzen

Galina Lorentzen

Aktivitetsleder

galina-lorentzen@hotmail.com
98453415