Om oss

Vi er en frivillig og trosnøytral forening som bidrar til at flyktninger og innvandrere blir inkluderte i det norske samfunnet. Virksomheten startet som en del av Sandnes menighet i 2016 og ble selvstendig i januar 2022. Vi har omlag 150 medlemmer og involverer omkring 30 frivillige medarbeidere.
Flyktninger og innvandrere som er både integrert og inkludert i det norske samfunnet kjennetegnes gjerne av:
  • Gode norskkunnskaper
  • Jobb som samsvarer med kvalifikasjoner
  • Opplevelse av respekt og tilhørighet
  • Kjennskap til og respekt for norske verdier og kultur
  • Norske venner og bekjente
  • Aktiv deltakelse i sivilsamfunnet

Hver uke deltar 80-100 flyktninger og 15-20 norske frivillige på en eller flere aktiviteter med 3 deltidsansatte innvandrere som aktivitetsledere.
Språkverkstedet finansieres av tilskudd fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDi) og forskjellige veldedige stiftelser og organisasjoner.
I 2020 mottok vi Sandnes kommunes integreringspris.

Styremedlemmer og aktivitetsledere

Elling1060
Elling Håmsø
daglig leder
dagligleder@sprakverksted.no
901 22 418
%C3%85dne%20Berge%20sq
Ådne Berge
styreleder
bergeadne@gmail.com
930 49 827
Ahmad%20Hussein%20Hamash%20sq
Ahmad Hamash
styremedlem
ahmad.hmsh123@gmail.com
912 84 841
Jenny_Trevland%20sq
Jenny Trevland
styremedlem
trevljen@yahoo.no
412 39 414
Kristina%20Polishuchk%20sq
Kristina Polishchuk
styremedlem
0675103030g@gmail.com
911 20 594
Lujain%20sq
Lujain Karkout
styremedlem
lujainadnankarkout@gmail.com
462 14 841
Ruth%20Marie%20Keyes%20sq
Ruth Marie Keyes
styremedlem
ruth.marie.keyes@kianorge.no
458 70 320
Sipan%20Sendi%20sq
Sipan Sendi
styremedlem
sipan.wan@gmail.com
993 54 828
Titi1060
Titi Shishay
Styremedlem og aktivitetsleder
0675103030g@gmail.com
450 67 968
Alshiekh1060
Alshiekh Shiekh Mohamed
Aktivitetsleder
alshiekh@sprakverksted.no
46 72 32 03
Elmira1060
Elmira Javadi
Aktivitetsleder
elmira@sprakverksted.no
91 91 95 97